Monthly Archives: February 2013

Calculations with generic objects

В курса по ООП имахме за домашно следната задача:  Define a class Matrix<T> to hold a matrix of numbers (e.g. integers, floats, decimals). Implement the operators + and – (addition and subtraction of matrices of the same size) and * for

Posted in C#, Programming Tagged with: , , , , , , , , , ,

How to set up Git in Windows

Наскоро в академията се проведе лекция за source control системи, която засегна основните принципи свързани със съвместната разработка на софтуер. В тази статия ще ви покажа някои от функциите на GitHub, GUI програмата(за по-кратко ще я наричам gitapp) и по-точно: Какво

Posted in Programming Tagged with: , , , , , , , ,