Monthly Archives: February 2013

Snake Game

Това е една от първите игри, които написах на C# + WinForms. В основата си кодът е от туториал някъде из youtube, но сегашното му състояние е силно модифицирано, с изгледи още да се промени. Преди всичко трябва да се

Posted in C#, Programming Tagged with: , , , , , , ,