Monthly Archives: May 2013

Hash Table Implementation

До скоро не знаех начина на работа на хеш таблиците и принципът ми се струваше “магически”. Как така, като имаме само линейни структури от данни, а търсим, добавяме и трием с константа сложност? По случай започването на новият курс по

Posted in C#, Programming Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,

Data-Driven Testing & Fakes

Убедих се, че писането на юнит тестове не е толкова сложна задача, колкото си мислех, когато за първи път се сблъсках с тях. В курса по качествен програмен код имахме достатъчно възможности да се научим как да пишем тестове и

Posted in C#, Programming Tagged with: , , , , , ,