Blog Archives

Data-Driven Testing & Fakes

Убедих се, че писането на юнит тестове не е толкова сложна задача, колкото си мислех, когато за първи път се сблъсках с тях. В курса по качествен програмен код имахме достатъчно възможности да се научим как да пишем тестове и

Posted in C#, Programming Tagged with: , , , , , ,

Tetris Game

Преди около седмица раздадоха първите отборни проекти в академията, чиято цел беше да представим дотук наученото в курса по обектно ориентирано програмиране. Съвсем естествено ние решихме, че трябва да правим игра и се спряхме на тетрис, реализиран с WinForms. В

Posted in C#, Programming Tagged with: , , , , , , , , , ,