Blog Archives

Data-Driven Testing & Fakes

Убедих се, че писането на юнит тестове не е толкова сложна задача, колкото си мислех, когато за първи път се сблъсках с тях. В курса по качествен програмен код имахме достатъчно възможности да се научим как да пишем тестове и

Posted in C#, Programming Tagged with: , , , , , ,