Blog Archives

Tetris Game

Преди около седмица раздадоха първите отборни проекти в академията, чиято цел беше да представим дотук наученото в курса по обектно ориентирано програмиране. Съвсем естествено ние решихме, че трябва да правим игра и се спряхме на тетрис, реализиран с WinForms. В

Posted in C#, Programming Tagged with: , , , , , , , , , ,

Extension Methods, LINQ, Lambda expressions

Преди да вникна по-сериозно в горните 3 израза често ги ползвах по метода проба-грешка. Въпреки че вършеше работа, така едва ли щях да осъзная как работят преди да изпиша еквивалента на “Война и мир” в LINQ queries. В тази статия

Posted in Programming Tagged with: , , , , , , , , , , ,