Blog Archives

Graph Implementation

В софтуерното инженерство графите са фундаментална структура от данни, която може да се използва за моделиране на много проблеми – намиране на най-кратък път между градове, най-евтин маршрут при ползване на транспорт, създаване на графици и интелигентни системи. За жалост

Posted in C#, Programming Tagged with: , , , , , , , , , , , ,