Blog Archives

Tetris Game

Преди около седмица раздадоха първите отборни проекти в академията, чиято цел беше да представим дотук наученото в курса по обектно ориентирано програмиране. Съвсем естествено ние решихме, че трябва да правим игра и се спряхме на тетрис, реализиран с WinForms. В

Posted in C#, Programming Tagged with: , , , , , , , , , ,