Визия за развитие на Хасково

ВИЗИЯ

Икономически център

Превръщането на Община Хасково във водещ икономически център в Югоизточна България.

Подкрепа и развитие

Изграждането на политики за подкрепа и развитието на водещите икономически сектори в Хасково и региона.

IT​

Хасково трябва да се утвърди като регионален лидер в развитието на производствата и индустриалните зони, като регионален лидер в търговията и логистиката, център за бизнес услугите, ИТ и аутсорсинг индустрията, водещо място за хай-тек индустрии, иновации и наука.

Качество на живот

Хасково ще се превърне в град с по-добро качество на живот, динамично растяща икономика, културен център, добра образователна и социална инфраструктура, водещ туристически център.