За бъдещето на Хасково

Местни избори 2023

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

ПРИНЦИПИ

Върховенство на закона
Честност и отговорност към гражданите  
Прозрачност и добро управление  
Финансова стабилност и дисциплина  
Ефективност на инвестициите  
Съхраняване и развитие на регионалната и национална идентичност  
Толерантност и недопускане на дискриминация  
Демократичност в процеса на вземане на решения

ВИЗИЯ

Визия за развитие на Хасково, град с по-добро качество на живот.

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА​

Настоящата Програма за управление на Община Хасково с мандат за управление 2023-2027г.

ПРИОРИТЕТИ

1. Модерен европейски град, с качествена инфраструктура, зелена градска среда и умни екологични решения.
2. Интегрирано регионално развитие, насърчаване на инвестициите, иновациите и модернизацията в интерес на хората.
3. Равностойна достъпност на системите за обществени услуги.

ПРОЕКТИ

Изграждане на университетска сграда, подобрение на ВиК в общината, са само част от бъдещите проекти.