История

Думите отлитат. Направеното остава.

Изминаха 8 години от края на моя 4-ти мандат като кмет на гр. Хасково.

По време на 4-те мандата през които бях кмет на града, работих за неговата промяна към по-добро. Вложих амбиция и познания, за да видите и усетите тази промяна. Вярвах, че Хасково заслужава всяко усилие.

Сега… Гледам към бъдещето на нашия град с погледа на смел оптимист.

Заедно извървяхме дълъг път – крачка след крачка.

Заедно променихме Хасково – с достойнство и вяра.

Заедно пазихме постигнатото за другите след нас.

Заедно ще погледнем отново напред – с опит и воля.

Заедно ще посрещнем нови предизвикателства – смело и гордо.

Заедно ще продължим да работим за бъдещето на Хасково.

Думите отлитат направеното за Хасково остава!

Георги Иванов

НАПРАВЕНОТО ДО МОМЕНТА

СОЦИАЛНА СФЕРА

 • Изградена Обществена къпалня в кв. Република
 • Довършен жилищен блок в кв. 118 с 24 апартамента
 • Изградени 15 еднофамилни къщи в кв. Червена стена
 • Реализиран проект за разкриване на “Дневен център за възрастни хора“ достъп за хора с увреждания
 • Издадени в груб строеж 4 жилищни сгради с 64 апартамента за уязвимите етнически малцинства
 • Изградени 5 жилищни сгради за социално слаби със 106 апартамента
 • Извършени ремонти и благоустроявания в диспансерите и социалните домове
 • Закупен апарат за лъчетерапия
 • Реализиран проект за изграждане на „Защитено жилище за младежи“
 • Новоизграден модерен Лъчетерапевтичен комплекс кв. Болярово
 • Реализирани проекти „Социален асистент“ за предоставяне услуги на лица с трайни увреждания
 • Поддържане на дейността „Социален патронаж“ за услуги на самотни възрастни хора, хора с увреждания и тежко болни
 • Изградени два Центъра за настаняване от семеен тип
 • Изграден „Център за обществена подкрепа“ за социални услуги на деца и семейства
 • Основен ремонт и откриване на нова ритуална зала
 • Основен ремонт на „Зала Хасково“
 • Изграждане на Обреден дом за тъжни ритуали на централен гробищен парк

 

ИНФРАСТУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

 • Благоустрояване на дере „Куба“ – първи и втори етап
 • Реконструкция и благоустрояване на Централната градска част – първи и втори етап
 • Изграден пешеходен мост над бул. Освобождение
 • Изградени бул. Освобождение и бул. Никола Радев
 • Основен ремонт на ул. Дунав и бул. Съединение
 • Ремонт кметства по селата
 • Модернизация на уличното осветление
 • Изграждане на паркинги и обособяване на паркоместа
 • Благоустрояване на междублокови пространства
 • Ремонт и възстановителни работи на четвъртокласна пътна мрежа
 • Изграждане на асансьор в първа поликлиника
 • Извършена реконструкция на Зоокъта парк „Кенана“
 • Изградени диги в село Динево – първи и втори етап
 • Корекции на коритото на река Хасковска, изток
 • Изградена Пречиствателна станция за отпадни води, в землището на с. Стамболийски
 • Изградени кръгови кръстовища на бул. Раковски, бул. Васил Левски и бул. Освобождение
 • Изграден Регионален център за третиране на отпадъци
 • Ремонт и асфалтиране на улични настилки в гр. Хасково и селата

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

 • Канализация ул. Екзарх Йосиф, ул. Акация, ул. Васил Априлов, ул. Индже Войвода, ул. Лонгоза
 • Реконструкция на водопровод, ул. Ком, ул. Червена стена, ул. Бяло море, ул. Тракия, ул. Драгоман, ул. Бузлуджа, ул. Св. Св. Кирил и Методий
 • Канализация в кв. Болярово, кв. Изгрев, кв. Куба, кв. Хисаря
 • Рехабилитация на водопроводна мрежа Централна градска част, гр. Хасково в т.ч. ул. Велико Търново, ул. Русе, ул. Бургас, пл. Атлантически, ул. Отец Паисий, ул. Преслав
 • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Хасково

в т.ч. ул. Ком, ул. Бяло море, ул. Тракия, ул. Драгоман, ул. Бузлуджа, ул. Св. Св. Кирил и Методий – първи етап, ул. Заря, ул. Липа, ул. Екзарх Йосиф, бул. Съединение, ул. Средна гора, ул. Одрин, ул. Дунав, ул. Червена стена, бул. Илинден, ул. Люлин, ул. Воеводска, ул. Веслец, ул. Стефан Караджа, ул. Гургулят, ул. Кооператор, ул. Пловдивска

 • Изграждане на селищна канализационна мрежа

в т.ч. ул. Екзарх Йосиф, ул. Стефан Караджа, ул. Лонгоза, ул. Розова Долина, ул. Роза, ул. Панагюрище, ул. Генерал Карцов, ул. Амур, ул. Цар Самуил, кръстовището на бул. Васил Левски със ул. Единство, преливен канал на кв. Бадема, площадкова канализация на Гробищен парк на гр. Хасково, кв. Болярово – ул. Васил Априлов, ул. Индже Воевода, ул. Шипка, ул. Сирма Воевода, ул. 3-ти март, ул. Априлско въстание, ул. Бъдеще, ул. Хан Пресиян

кв. Хисаря – ул. Енисей, ул. Балатон, ул. Алабин, ул. Бреза

 • Реконструкция на напорен водопровод за гр. Хасково от Помпена станция „Ябълково“ до Напорен резервоар „Карамантепе“
 • Водоснабдяване на с. Любеново
 • Външно водоснабдяване на с. Широка Поляна
 • Водоснабдяване на с. Маслиново
 • Допълнително водоснабдяване на с. Въгларово
 • Канализация и обща пречиствателна станция за отпадни води на група села: Тракиец – Текето първи етап; кканализация нас. Книжовник – първи етап
 • Довеждаща инфраструктура за Музей на Тракийското изкуство с. Александрово

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Запазена и развита мрежа от детски заведения с разкриване на близо 200 нови места
 • Открита нова детска градина в с. Нова Надежда
 • Основни и частични ремонти в училищата и детските заведения в града и по селата
 • Реализирани проекти за ремонт и енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура – ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, СОУ „Васил Левски“, ОУ „Кирил и Методий“

СПОРТ И ПАРКОВА СРЕДА

 • Изградена мобилна ледена пързалка
 • Изградена Зона за отдих и спорт „Авеню“
 • Изградена скейтборд-площадка парк „Кенана“
 • Изграден фонтан център
 • Реконструкция на фонтани пред читалище „Заря“
 • Изграждане на велоалеи, алеи и кътове за отдих и спорт парк „Кенана“
 • Инфраструктура и благоустрояване на парк „Ямача“
 • Реконструкция на Градска градина
 • Ремонт на стадион Хасково
 • Основен ремонт на зала „Спартак“, зала за силов трибой и зала „Дружба“
 • Реконструкция на 42 детски площадки

КУЛТУРА ДУХОВНОСТ И ТУРИЗЪМ

 • Изграден Монумент на Пресвета Богородица
 • Основен ремонт и реконструкция на сградата на театър „Иван Димов“
 • Основен ремонт на площадка „Спартак“
 • Изграден слънчев часовник с благоустрояване на пространството около него
 • Изграден паметник „Възрожденците на Хасково“ и паметник на „Лицо“
 • Изградена Художествена галерия „Форум“
 • Реконструкция на църква „Успение Богородично“ в с. Узунджово
 • Изграден „Музеен център на тракийското изкуство в източните Родопи“ в с. Александрово
 • Изграден Туристически информационен център
 • Изградена Камбанарията до Монумент на Пресвета Богородица
 • Изграден параклис „Света Петка“ в кв. „Македонски“ и благоустрояване на парковото пространство
 • Изграден параклис „Света Анна“ в дом за стари хора, „Кенана“
 • Реставрация на паметника на загиналите за отечеството войни на пл. Свобода, паметниците на Христо Ботев, проф. д-р Асен Златаров и проф. Недялка Симеонова
 • Издигнат барелеф на полковник Веселин Вълков
 • Издигнат Паметник на завистта
 • Издигнат паметник на Аспарух Лешников
 • Монтирани скулптурни композиции
 • Изградена Часовникова кула
 • Ремонт на Кирково училище и обособяване експозиция „Хасковските будители“
 • Съхранени и развити национално значими конкурси и фестивали

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

 • Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково
 • Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Хасково
 • Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към специализирана болница за активно лечение по онкология- Хасково ЕОД
 • Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура
 • Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково
 • Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда гр. Хасково
 • Развитие на регионален туристически продукт: Хасково – Димитровград – Стамболово
 • Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково
 • Разширение на селищна ВиК мрежа в гр. Хасково
 • Предоставяне на социалната услуга в общността „Социален Асистент“
 • Защитено жилище за младежи
 • Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в гр. Хасково
 • Управление на водите и защита от наводнения в с Тракиец, Община Хасково
 • Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурси
 • Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Хасково
 • Подобряване на човешкия капитал – уменията и компетенциите на културни медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти
 • Интегриране зелени градове /InGreenCi
 • Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХV,кв. 63 и
 • Център за настаняване от э семеен тип УПИ ІІ в кв. 798 по плана гр. Хасково
 • Отворен достъп до пътища за осигуряване на безопасност /SAFE ROADS
 • Реконструкция на зала „Археология“ в Регионален исторически музей
 • Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Хасково, чрез инвестиции в обучения
 • Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково.