Проекти за бъдещето на Хасково

ПРОЕКТИ

Университетска сграда​

Изграждане на университетска сграда.

Исторически музей

Изграждане на нов комплекс за Исторически музей, Художествена галерия и камерни зали

Зоокът

Модернизация и реконструкция на Зоокъта.

Приют

Изграждане на приют за бездомни кучета

„Христо Смирненски“​

Реконструкция и благоустрояване на училищен комплекс „Христо Смирненски“

Паркинг

Многоетажен обществен паркинг

„Щурче“

Реконструкция и благоустрояване на ОДЗ №19 – „Щурче“

Околовръстен път

Изграждане на околовръстен път на гр. Хасково, запад-юг

Общинско ВИК

Създаване на общинско ВИК дружество.

Селищна ВИК

Разширение на селищна ВИК мрежа на гр. Хасково – ЖР Каменец, ЖР Кенана, ЖР Орфей и ЖР Изгрев

Пречиствателна станция​

Доизграждане на пречиствателна станция за питейни води на гр. Хасково под язовир Тракиец включително довеждащ водопровод

Тракиец-Текето

Канализация и обща пречиствателна станция за отпадни води на група села Тракиец-Текето нов етап

с. Войводов​о

Канализация на с. Войводово

с. Любеново

Вътрешна водопроводна мрежа на с. Любеново